Суспільство

Гегель спочатку був великим демократом, послідовником Руссо і всяких там свобод, аж що особисто боровся за права негрів.
Підстав для відкриття ринку землі немає, крапка
Чому всі публічні росіяни – за Саакашвілі?
Це серйозна логічна і етична помилка
Верховенство Закону чи верховенство «громадської думки» та особистої думки 5 осіб? І чи будуть заборонені аборти в США
Що робити з неправдою, маніпуляціями, пропагандою та психологічним тиском, що панує на просторах інтернету, телебачення та навіть в приватних розмовах? Махнути рукою чи опиратися? Один в полі воїн?
Вже багато кажуть про інформаційну безпеку. Але ще не дуже кажуть, що навіть важливішою є психологічна безпека суспільства. Тому що людина насамперед є психологічною одиницею, а вже потім - інформаційною.
Для розуміння Росії, її ідеалів, устрою та поведінки, слід усвідомити, що вона культурно відноситься до кочових азійських культур значно більшою мірою, ніж до осідлих європейських.
Міф про хорошу радянську освіту

Тексти іншими мовами та переклади

Російська

Facebook как глобальная информационная власть. Тоталитарная или демократическая?
Общественная мораль в обертке Закона изменяется по мере развития цивилизации. Правда должна стать исторической неизбежностью прогресса.
Это серьезная логическая и этическая ошибка
Верховенство Закона или верховенство «общественного мнения» и личного мнения 5 человек? И будут ли запрещены аборты в США
Что делать с неправдой, манипуляциями, пропагандой и психологическим давлением, которое царит на просторах интернета, в ТВ и частных разговорах? Махнуть рукой или сопротивляться? Один в поле воин?
Уже много говорят об информационной безопасности. Но еще не очень говорят, что психологическая безопасность общества куда более важна. Потому что человек в первую очередь является психической единицей, а уже потом - информационной.

Англійська

Public morality in wrapping of the Law is changing by the development of civilization. Truth must become a historical inevitability of progress.
Now there are a lot of talks about information security. But they do not talk much about the psychological safety of society, which is more important than informational one.