Наука

Оззі Озборн - генетичний мутант. Його мутація дала йому можливість прожити багато років у хронічному алкоголізмі та важких наркотиках, та отримувати від цього задоволення, не платячи за це здоров'ям як зазвичай буває.
Інформаційні технології спричиняють зростання нерівності
Чи є зміст ставити двотарифний лічильник на електроенергію? Так, є. Окупність 15 місяців, економія 1400грн на рік. Докладний розрахунок на власному прикладі. А також спосіб зменшити вартість гарячої води вдвічі.
На момент візиту Колумба в Америку там не було відомо колесо. А що не відомо нам?
Цікавий канал українською мовою від вчителя фізики, який зіткнувшись із браком наочних матеріалів, почав сам їх створювати
Роботи вже рухаються як люди, чітко маніпулюючи центром ваги. Нова революція не за горами.
Куб, який ви бачите, являє собою великий шматок нашого Всесвіту. Реальний його розмір дуже великий і становить 500 мільйонів світлових років.
Можливо, фізики скоро зможуть запропонувати нам картину світу, яка не зламає наш мозок
Гравітаційні хвилі, можливо, донесли до нас  інтригуючі натяки на те, як влаштовані чорні діри і який саме розділ фізики вони злісно порушують

Тексти іншими мовами та переклади

Англійська

Ozzy Osborne is a genetic mutant. His mutation gave him the opportunity to spend many years in chronic alcoholism and heavy drugs being enjoying it without paying with his health as is usually the case.
Information technologies cause an increase in inequality
At the time of Columbus's visit to America, the Indians did not know about the wheel.
An interesting Ukrainian language channel from  teacher of physics who has faced with the lack of visuals. He himself began to create them.
Robots are moving as people clearly manipulating their center of gravity. A new revolution is not far off.

Російська

Оззи Озборн - генетический мутант. Его мутация дала ему возможность прожить много лет в хроническом алкоголизме и тяжелых наркотиках, и получать от этого удовольствие, не платя за это здоровьем, как бывает обычно.
Информационные технологии приводят к росту неравенства
Есть ли смысл ставить двухтарифный счетчик на электроэнергию? Да, есть. Окупаемость 15 месяцев, экономия 1400грн в год. Подробный расчет на собственном примере. А также способ уменьшить стоимость горячей воды вдвое.
На момент визита Колумба в Америку там не было известно колесо. 
Интересный канал на украинском языке от учителя физики, который столкнувшись с нехваткой наглядных материалов, начал сам их создавать.