Політика

Реалізація прогнозу. Як всього за півтора роки неможливе стає буденною реальністю.
Початок переговорів з блокування
Саакашвілі - онук генерала НКВД, одного з найближчих соратників Сталіна ще з тих часів, коли той звався просто Кобою.
Інформаційні технології спричиняють зростання нерівності
Мініатюра про пригоди Саакашвілі в Грузії і не тільки
Facebook як глобальна інформаційна влада. Тоталітарна чи демократична?
Гегель спочатку був великим демократом, послідовником Руссо і всяких там свобод, аж що особисто боровся за права негрів.
Підстав для відкриття ринку землі немає, крапка

Тексти іншими мовами та переклади

Російська

Саакашвили - внук генерала НКВД, одного из ближайших соратников Сталина еще с тех времен, когда он назывался просто Кобой.
Информационные технологии приводят к росту неравенства
Миниатюра о приключениях Саакашвили в Грузии и не только
Facebook как глобальная информационная власть. Тоталитарная или демократическая?
Первый закон жизни: расти и размножаться
Верховенство Закона или верховенство «общественного мнения» и личного мнения 5 человек? И будут ли запрещены аборты в США
О том, как Московия не желала официально оформлять границу с Украиной с самого 1992

Англійська

Information technologies cause an increase in inequality
Facebook as a Global Information Power. Totalitarian or democratic?