прогрес

Напрям розвитку від нижчого до вищого, поступовий рух уперед, до кращого.

Суспільна мораль в обгортці з Закону змінюється за розвитком цивілізації. Правда має стати історичною невідворотністю прогреса.
Портал Vox розпитав американських вчених про те, які проблеми заважають науці розвиватися.

Тексти іншими мовами та переклади

Англійська

Public morality in wrapping of the Law is changing by the development of civilization. Truth must become a historical inevitability of progress.

Російська

Общественная мораль в обертке Закона изменяется по мере развития цивилизации. Правда должна стать исторической неизбежностью прогресса.