Правда

Правильна інформація

Суспільна мораль в обгортці з Закону змінюється за розвитком цивілізації. Правда має стати історичною невідворотністю прогреса.

Тексти іншими мовами та переклади

Англійська

Public morality in wrapping of the Law is changing by the development of civilization. Truth must become a historical inevitability of progress.

Російська

Общественная мораль в обертке Закона изменяется по мере развития цивилизации. Правда должна стать исторической неизбежностью прогресса.