НТР

Науково-технічна революція - сукупність якісних змін суспільства та виробничих сил завдяки науці, техніці, технологіям. Нараховують 4 НТР:

  1. 15-17 ст. -- Декарт, Ньютон, Коперник, Кеплер. Початок масштабного промислового вирбництва
  2. 19 ст. -- Атомістична теорія, періодична система в хімії, закон збереження енергії, теорія еволюції, клітинний рівень у біології. Наростання виробничих сил
  3. кінець 19 - середина 20 ст. -- квантово-механічна система. Електрика, поле, прогнозована хімія, траспортні засоби, зв'язок, генетика, селекція. Різке прискорення продуктивності праці та швидкості соціальних процесів.
  4. З другої половини 20 ст. -- кібернетика, інформатизація, роботизація, медицина, ГМО, інтернет. Вибухове прискорення продуктивності праці та швидкості соціальних процесів.

 

Цікавий канал українською мовою від вчителя фізики, який зіткнувшись із браком наочних матеріалів, почав сам їх створювати
Портал Vox розпитав американських вчених про те, які проблеми заважають науці розвиватися.

Тексти іншими мовами та переклади

Англійська

An interesting Ukrainian language channel from  teacher of physics who has faced with the lack of visuals. He himself began to create them.

Російська

Интересный канал на украинском языке от учителя физики, который столкнувшись с нехваткой наглядных материалов, начал сам их создавать.