гугл

Найбільша пошукова система, монополіст

Інформаційні технології спричиняють зростання нерівності
Демократична кластерна соціальна мережа - різноманіття і безпека людства

Тексти іншими мовами та переклади

Англійська

Information technologies cause an increase in inequality
Democratic cluster social network - the diversity and security of humankind

Російська

Информационные технологии приводят к росту неравенства
Демократическая кластерная социальная сеть - многообразие и безопасность человечества