фейсбук

Інформаційні технології спричиняють зростання нерівності
Facebook як глобальна інформаційна влада. Тоталітарна чи демократична?
Демократична кластерна соціальна мережа - різноманіття і безпека людства

Тексти іншими мовами та переклади

Англійська

Information technologies cause an increase in inequality
Facebook as a Global Information Power. Totalitarian or democratic?
Democratic cluster social network - the diversity and security of humankind

Російська

Информационные технологии приводят к росту неравенства
Facebook как глобальная информационная власть. Тоталитарная или демократическая?
Демократическая кластерная социальная сеть - многообразие и безопасность человечества