3D принтер

Прилад, здатний створювати 3-мірні об'єкти по заданій програмі

Від натурального господарства через епоху спеціалізацій - до кластерних спільнот

Тексти іншими мовами та переклади

Англійська

From natural economy through the era of specialization - to cluster communities

Російська

От натурального хозяйства через эпоху специализаций - до кластерных сообществ