Орда

Иначе - Монгольская империя, империя Чингисхана

Существует только две этические системы, "американская" и "советская", в зависимости от подавляющего оценки в обществе компромисса между злом и добром. Они могут быть описаны просто, но ведут к действительно цивилизационным различиям во…

Тексти на других языках и переводы

Английский

There are only two ethical systems, "American" and "Soviet," depending on the prevailing assessment in society for a compromise between evil and good. It can be described simply, but leads to truly civilizational differences in everything.

Украинский

Існує лише дві етичні системи, "американська" та "радянська", в залежності від переважної оцінки у суспільстві компромісу між злом та добром. Вони можуть бути описані просто, але ведуть до дійсно цивілізаційних відмінностей у всьому.
Що трапилося в Росії в 90-ті роки? Чому не було змінено вектор розвитку, чому не пішли по шляху інтенсифікації?
СРСР існував 70 років, Росія Путіна поки живе 15 років. Хоча літочислення цього утворення слід рахувати напевно з грузинської війни чи можливо з мюнхенської промови, - це менше десяти років. Так що точно щось станеться, на вашому віці -…
Нові Смутні часи для Росії -- невже це єдиний можливий варіант розвитку подій?
Чому за останні 300-400 років в силу еволюційних переваг більш ефективна європейська основа не витіснила у Росії більш відсталу кочову?
Правління Івана Грозного та Бориса Годунова, опричнина, смутні часи як модель для розуміння сучасної епохи.
Для розуміння Росії, її ідеалів, устрою та поведінки, слід усвідомити, що вона культурно відноситься до кочових азійських культур значно більшою мірою, ніж до осідлих європейських.