империя

Вид государства, характеризующийся наличием сильной метрополии и слабых, силой подчиненных ей национальных или территориальных колоний, а также единственной агрессивной идеологии и господствующей религии как средствами насилия.

Тексти на других языках и переводы

Украинский

Імперії ставали не раз могильниками цивілізації, а імперські релігії руйнівниками здорового глузду на багато поколінь, і на сьогодні ми знову спостерігаємо таку небезпечну тенденцію.
За декілька тисячоліть до сучасної цивілізації вже існували розвинені культури. І це був не перший занепад і відкат у історичному розвитку, коли вони були втрачена