Статьи

Free will?

Ozzy Osborne is a genetic mutant. His mutation gave him the opportunity to spend many years in chronic alcoholism and heavy drugs being enjoying it without paying with his health as is usually the…

Свобода воли?

Оззи Озборн - генетический мутант. Его мутация дала ему возможность прожить много лет в хроническом алкоголизме и тяжелых наркотиках, и получать от этого удовольствие, не платя за это здоровьем, как…

Свобода волі?

Оззі Озборн - генетичний мутант. Його мутація дала йому можливість прожити багато років у хронічному алкоголізмі та важких наркотиках, та отримувати від цього задоволення, не платячи за це здоров'ям…

Реалізація. Торгівельна війна.

Реалізація прогнозу. Як всього за півтора роки неможливе стає буденною реальністю.

Реалізація. Фаза 2

Початок переговорів з блокування

Христианские буддисты и история их уничтожения

Катары были христианами, которые верили в перерождение души. История о том, как они и любые упоминания о них были уничтожены римской церковью.

Християнські буддисти та історія їх знищення

Катари були християнами, що вірили у перевтілення душі. Історія про те, як вони та згадки про них були до останнього знищені римською церквою.