Ivan the Terrible

Московський самодержець (1530-1584), з роду Рюриковичів з одного боку та хана Мамая з іншого. Суперечлива фігура, символ тиранії, жорстокості, державного террору та ординських методів правління. Результатом його діяльності стали тимчасовий занепад Московії, Смутні часи та зміна правлячої династії.

Moscow Autocrat (1530-1584), of the genus Rurikovich on the one hand, and Khan Mamay on the other. Controversial figure, a symbol of tyranny, cruelty, state terror and Horde's methods of government. The result of his activity was the temporary decay of Muscovy, Troubles times and the change of the ruling dynasty.

Other languages and translations

Ukrainian

Правління Івана Грозного та Бориса Годунова, опричнина, смутні часи як модель для розуміння сучасної епохи.