empire

A type of state characterized by the presence of a strong metropolis and the weak national or territorial colonies subordinated to it, as well as the only aggressive ideology and dominant religion as a means of violence.

Other languages and translations

Ukrainian

Імперії ставали не раз могильниками цивілізації, а імперські релігії руйнівниками здорового глузду на багато поколінь, і на сьогодні ми знову спостерігаємо таку небезпечну тенденцію.
За декілька тисячоліть до сучасної цивілізації вже існували розвинені культури. І це був не перший занепад і відкат у історичному розвитку, коли вони були втрачена