Cave of Altamira

The cave paintings of the cave belong to the Madelena culture of the late Paleolithic period for 8-15 thousand years BC. e., at the end of the glacial period.

Other languages and translations

Ukrainian

Наскельні малюнки печери відносять до Мадленської культури епохи пізнього палеоліту за 8-15 тис. років до н. е., наприкінці льодовикового періоду.
Якими були уявлення про світ людей епохи мезоліту та палеоліту та чи дійсно вони були такими примітивними, як нам хочуть представити?